Land-for-land-rapportering

Finansdepartementet har vedtatt endringer i land-for-land-rapportering (LLR). Rapporteringspliktige skal oppgi flere nøkkelopplysninger om sin virksomhet og skattemessige forhold.

Publisert: Regnskap

Finansdepartementet har med hjemmel i regnskapsloven fastsatt endringer i forskrift med utfyllende regler om land-for-land rapportering (LLR). Denne rapporteringen gjelder for store regnskapspliktige foretak over visse terskler, samt utstedere av noterte verdipapirer som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Denne rapporteringen er en del av selskapenes offentlige rapportering og kommer i tillegg til land-for-land-rapporteringen til skattemyndighetene.

LLR-rapporten skal etter nye forskriftsregler inneholde flere nøkkelopplysninger om rapporteringspliktiges virksomhet, herunder opplysninger om fulle kostnader, samt nærmere bestemte skattemessige forhold. Opplysningene skal gis for hvert enkelt land hvor foretaket er etablert. Det er videre fastsatt en ny formålsbestemmelse og en ny bestemmelse om offentliggjøring.