Land-for-land-rapporteringen utvides

Det er enighet i EU om å utvide kravene til land-for-land-rapportering for store multinasjonale foretak.

Publisert:

Den avtalte teksten krever at multinasjonale foretak med en samlet konsolidert omsetning på mer enn € 750 millioner i hvert av de to siste påfølgende regnskapsårene skal gi opplysninger om grunnlaget for inntektsskatt i definerte skatteparadis og land i EØS-området. Kravet er ikke begrenset til visse næringer, men vil gjelde generelt.

Rapportering skal skje i maskinlesbare elektroniske formater.

Direktivet vil gi en fullstendig liste over opplysninger som skal offentliggjøres. Medlemslandene vil ha atten måneder på seg til å gjennomføre direktivet i nasjonal lovgivning. Direktivet antas å være EØS-relevant og vil da bli gjeldende også for norske selskaper.