Lav momssats reduseres midlertidig til 8 %

Stortinget foreslår å redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Publisert:

Et enstemmig Stortinget ber Regjeringen reduserer den lave momssatsen fra 12 % til 8 %.  Det foreslås at forslaget gis tilbakevirkende kraft til 1.januar 2020.

Blir forslaget vedtatt vil virksomheten sitte igjen med noe mer av omsetningen som skal rapporteres på skattemeldingen for 1. termin 2020.

Dette vil være en håndstrekning til bransjer som er særlig rammet, innen reiseliv og kultur.  Dersom det vedtas som foreslått, vil det øke omsetning, driftsresultat og likviditet