Lav momssats - fra 12 % til 7 %

Regjeringen foreslår å redusere den lave momssatsen ytterligere, med virkning fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

Publisert:

Regjeringen foreslår å redusere lav momssats til 7 %. Det betyr at omsetning av tjenester som tidligere har blitt fakturert med 12 % skal faktureres med 7 %. Dette tiltaket kommer spesielt kultur og reiselivsnæringen til gode.

Regjeringen fastholder at en reduksjon av lav momssats tilbake i tid vil være i strid med EU's regler om statsstøtte. Regjeringen innstiller derfor på at lav momssats skal gjelde fra 1. april 2020.