Lønnsstøtte - frister for å sende søknad og klagefrist

4.4.2022: Finansdepartementet opprettholder opprinnelig søknadsfrist og klagefrist i lønnsstøtteordningen.

Publisert:

Finansdepartementet foreslo i februar kortere søknadsfrist og klagefrist i lønnsstøtteordningen.

Revisorforeningen gikk i sitt høringssvar inn for å opprettholde opprinnelig søknadsfrist 10. mai.