Lønnsstøtte og kompensasjonsordning 4 - siste søknadsfrist

Søknadsfristen i lønnsstøtteordningen utløper 10. mai. I kompensasjonsordning 4 er 15. mai siste frist (gjelder tilskuddsperioden februar 2022).

Publisert:

For tilskuddsperiodene november og desember 2021 og januar 2022 utløp søknadsfristen 25. april.