«Loss of License»-dekning utbetalt fra arbeidsgiver

«Loss of License»-dekning utbetalt direkte fra arbeidsgiver er skattepliktig som lønn.

Publisert:

Loss of licence

Det stilles omfattende helsekrav til flypersonell. I forbindelse med sertifisering må det foreligge en gyldig legeattest. Dersom den medisinske tilstanden tilsier det, kan en flyver miste lisensen varig eller midlertidig (Loss of License).

Det har vært praksis i bransjen at arbeidsgiver tegner en Loss of License-forsikring hos et forsikringsselskap som sikrer den enkelte flyver en utbetaling for tap i fremtidig inntekt ved tap av lisens. Ved tap av lisens har erstatningen blitt utbetalt som en skattefri engangssum direkte fra forsikringsselskapet til den ansatte. Arbeidsgivers dekning av forsikringspremien har vært beskattet som lønn.

Flere arbeidsgivere har gått over til en ordning hvor arbeidsgiver forplikter seg til å forestå en utbetaling direkte til arbeidstaker som mister lisensen. I noen tilfeller har det vært kombinasjon av en arbeidsgiverbasert og en forsikringsbasert løsning. 

Skattemessig behandling

I en uttalelse avgitt 4. mars 2021 skriver Skattedirektoratet at en «Loss of License»-dekning, utbetalt fra arbeidsgiver i henhold til avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, i sin helhet vil være skattepliktig som lønn. Slike utbetalinger kan ikke likestilles med skattefrie erstatningsutbetalinger fra et forsikringsselskap.

Der det er en kombinasjon av en engangsutbetaling fra forsikringsselskapet og en engangsutbetaling fra arbeidsgiver, vil kun utbetalingen fra arbeidsgiver være skattepliktig.