Lov- og forskriftsendringer fra 1. januar 2022 på skatt- og avgiftsområdet

Finansdepartementet har gitt en oversikt over de viktigste regelendringer fra 1. januar 2022 på sitt ansvarsområde

Publisert:

Oversikten gjelder følgende områder:

  • Skatt
  • Avgifter
  • Toll
  • Skatteforvaltning
  • Finansmarkedene mv.