Melding om konkursåpning

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til nye regler om melding om konkursåpning.

Publisert:

I høringsnotatet foreslås det endringer i konkursregisterforskriften ved at det tas inn fire nye bestemmelser i et nytt kapittel 5a. Det foreslås nærmere regler om melding til registre og finansforetak om konkursåpningen, om plikten for finansforetaket til å gi informasjon etter mottatt melding og om kompetansen til å sende melding om konkursåpningen til registre og finansforetak.

Høringsfristen er satt til 21. mai 2023.