Melding om roller og egnethetsvurderinger (KRT-1157)

Finanstilsynet har bestemt at foretak under tilsyn heretter skal benytte Altinn-skjema KRT-1157 ved melding om roller og egnethetsvurderinger.

Publisert:

For tilnærmet alle foretak under tilsyn av Finanstilsynet er det stilt krav til at styremedlemmer, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten skal være egnet. Disse kravene skal bidra til at virksomheten de styrer eller leder drives forsvarlig. Det er foretaket som til enhver tid er ansvarlig for at kravene til egnethet er oppfylt, og foretaket må ha rutiner som sikrer at kravene etterleves og at melding sendes til Finanstilsynet.

Endringer i roller (eks. styremedlem, daglig leder, fagansvarlig/faktisk leder) og egnethetsvurderinger skal meldes til Finanstilsynet via Altinn-skjema Roller og egnethetsvurderinger (KRT-1157).

Det er foretaket som har, eller som har søkt om, konsesjon som skal fylle ut og sende inn skjemaet. For personer med egnethetskrav må meldingen inneholde alle opplysninger som er nødvendige for vurderingen av om kravene til egnethet er oppfylt.