Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering

Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.

Publisert:

En av utfordringene med dagens bærekraftsrapportering er et stort antall ulike rammeverk for rapportering. Dette gjør det vanskelig for kunder, investorer og andre interessenter å sammenligne og forstå rapporter fra ulike selskaper. Økt harmonisering er et viktig krav fra de som leser bærekraftsrapporter.

Økt harmonisering gjennom Corporate Reporting Dialogue

Initiativet Corporate Reporting Dialogue (CRD) kom sammen i 2014 for å jobbe for bedre sammenheng, konsistens og sammenlignbarhet mellom rammeverkene. Initiativet består av Financial Accounting Standards Board (FASB), International Accounting Standards Board (IASB) og flere av de største og mest brukte rammeverkene for bærekraftsrapportering.

Gjennom arbeidet i CRDs «Better Alignment»-prosjekt samarbeider Global Reporting Initiative (GRI), Carbon Disclosure Project (CDP), Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Sustainable Accounting Standards Board (SASB) og International Integrated Reporting Council (IIRC) for å se hvordan de kan bidra til enklere og bedre bærekraftsrapportering for bedriftene. Den første rapporten fra prosjektet ble publisert i slutten av september og kartlegger hvordan rammeverkene integrerer anbefalingene fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Anbefalingene fra TCFD har, siden publiseringen i juni 2017, fått stor oppslutning både internasjonalt og i Norge, og er nå det ledende rammeverket for å forstå og rapportere om klimarisiko. Rapporten fra CRD viser hvordan anbefalingene fra TCFD kan integreres i eksisterende rapportering. Rapporten viser stort sammenfall mellom rammeverkene og TCFD, og alle rammeverkene dekker de 11 anbefalte rapporteringsindikatorene fra TCFD.

I 2020 vil «Better Alignment»-prosjektet jobbe videre med tre hovedområder:

  • Et verktøy for å forstå begrepene og metodene i de ulike rapporteringsrammeverkene
  • Et nettbasert verktøy som lar brukerne se hvordan de ulike rammeverkene passer til brukerens rapporteringsformål
  • Fortsette harmoniseringen av rammeverkene

Fremtidens bærekraftsrapportering 

Økt harmonisering er sentralt for at bærekraftsrapportering skal bli mer effektivt for de som rapporterer og enklere å forstå for brukerne av rapporten. De kommende årene vil vise hvordan vi når dette målet.

Som en del av sitt arbeid med bærekraftig finans jobber EU-kommisjonen med bærekraftsrapportering og eventuelle nye lovkrav for rapportering. Utenfor Europa etterspørres standarder fra IASB tilsvarende (IFRS) om finansiell informasjon. I tillegg kommer initiativ som Corporate Reporting Dialogue (CRD) og økt harmonisering av eksisterende løsninger i markedet.

Bærekraftsrapportering vil utvikle seg i en mer brukervennlig, informativ og effektiv retning i årene som kommer.

Les rapporten Driving Alignment in Climate-related Reporting fra CRD.