MVA kompensasjon – dokumentasjonskrav for private virksomheter

Fremdeles omfattende dokumentasjonskrav for private virksomheter.

Publisert:

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for private virksomheter som skal ha momskompensasjon.

Skattedirektoratet gir uttrykk for hva de mener må være med i en oppstilling fra kommunen når kommunen ikke oversender hvert enkelt vedtak til den private virksomheten. Skattedirektoratet gir også eksempler på hvordan deler av innholdet i vedtaket kan gjengis i oppstillingen fra kommunen. 

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 cb@revisorforeningen.no