Merverdiavgift - fritak for dybdejournalistikk

Fritaket for aviser er fra 1. juli 2020 utvidet til å omfatte dybdejournalistikk.

Publisert:

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse om de nye reglene for avgiftsfritak på aviser og dybdejournalistikk. 

Etter endringen vil flere publikasjoner som i dag ikke anses å være avis kunne komme inn under fritaket. Kriterier som må oppfylles er at det er en redaktørstyrt publikasjon som kommer ut ukentlig eller oftere. Publikasjonen skal hovedsakelig inneholde tekst og stillbilder. 

I tillegg er det stilt krav om at publikasjonen er et resultat av en bred journalistisk produksjon av i hovedsak nyheter og aktualitetsstoff rettet mot allmennheten fra ulike samfunnsområder, eller i hovedsak nyheter og aktualitetsstoff rettet mot allmennheten fra et avgrenset samfunnsområde.