Merverdiavgift - om statlig tilskudd til ferjeoperatører er omsetning

Skattedirektoratet har behandlet et spørsmål om offentlige tilskudd skal anses som omsetning som det skal betales merverdiavgift av.

Publisert:

Tilskuddet gjaldt statlig tilskudd til ferjeoperatører. Skattedirektoratet kom til at tilskudd som blir overført fra Statens vegvesen til riksveiferjeoperatørene må anses som generelle driftstilskudd som ikke utløser avgiftsplikt.