Merverdiavgift i Granavolden-plattformen

Regjeringen vil gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.

Publisert:

Av regjeringsplattformen fremgår det at regjeringen vil gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.

Det sies ikke noe om hvilke forenklinger regjeringen vil gjennomføre eller hvilke mva satser regjeringen vil fjerne. For el-bil har regjeringen uttalt at de vil videreføre skattefordelene hva gjelder engangsavgift og merverdiavgift, mao beholde en mva sats på 0%.

For import av varer under kr 350 vil regjeringen avvikle fritaket fra å beregne merverdiavgift.

For små og mellomstore bedrifter vil regjeringen «Heve grensen for halvårlig innrapportering av moms». Vi kjenner ikke til at det er mulig med halvårlig rapportering av moms. Dette må derfor enten bety at flere skal gis anledning til å levere årlig, eller at det skal innføres en ny ordning med halvårlig rapportering av moms.