Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Fra 1. januar 2021 er det innført merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Publisert:

Endringen er gjennomført ved at merverdiavgiftsloven § 3-2 har fått et nytt 2. og 3. ledd. Samtidig er bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 3-3 om alternativ behandling opphevet. 

Den nye bestemmelse finner du her Merverdiavgiftsloven § 3-2.

Alternativ behandling

Alternativ behandling har vært unntatt fra merverdiavgift når tjenesten ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling.

Akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi, aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi og klassisk (svensk) massasje, har vært unntatt fra merverdiavgift selv om utøveren ikke var registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling.

Fra 1. januar 2021 er alternativ behandling avgiftspliktig. Alternativ behandling etter lov om alternativ behandling av sykdom mv., er kun unntatt dersom behandlingen inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

Unntaket er dermed ikke lenger knyttet opp mot den frivillige registreringen i registeret for utøvere av alternativ behandling. 

Spesielt for osteopater, naprapater og akupunktører
Det pågår et arbeid hvor det skal vurderes om utøvere av disse behandlingsformene skal kunne autoriseres i henhold til helsepersonelloven. I tilfelle vil disse behandlingsformene være omfatte av unntaket for helsetjenester. Virkningstidspunktet for disse gruppene er derfor utsatt. For osteopater og naprapater til 1. juli 2021, og for akupunktører til 1. oktober 2021.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling
Kosmetisk kirurgi og behandling har vært unntatt fra avgift blant annet når behandlingen har vært utført av autorisert helsepersonell. Fra 1. januar 2021 er slik behandling avgiftspliktig med mindre inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. For tannhelsetjenester er det tilstrekkelig at inngrepet er medisinsk begrunnet.