Merverdiavgift på digitale kunstverk

Skattedirektoratet har kommet til at omsetning av digitale kunstverk likevel ikke er avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester, og dermed er omfattet av unntaket for omsetning av egne kunstverk.

Publisert:

Skattedirektoratet har i fornyet vurdering kommet til at omsetning av digitale kunstverk likevel, ikke er avgiftspliktig.

Med digitale kunstverk menes her kunstverk i form av bilder utviklet digitalt, eksempelvis på en datamaskin. Spørsmålet Skattedirektoratet har tatt stilling til er om digitale kunstverk er omfattet av unntaket for «opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk» etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 fjerde ledd.  

Skattedirektoratet kommer i fornyet vurdering til at slik omsetning er omfattet av unntaket i mval. § 3-7 fjerde ledd.