Merverdiavgift på digitale kunstverk

Skattedirektoratet kommer til at omsetning av digitale kunstverk er avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester, og ikke omfattet at unntaket for omsetning av egne kunstverk.

Publisert:

Med digitale kunstverk menes her kunstverk i form av bilder utviklet digitalt, eksempelvis på en datamaskin. Spørsmålet Skattedirektoratet har tatt stilling til er om digitale kunstverk er omfattet av unntaket for «opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk» etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 fjerde ledd.  

Skattedirektoratet kommer til at digitale kunstverk må anses som tjenester, herunder elektroniske tjenester, og at en kunstners omsetning av digitale kunstverk ikke omfattes av unntaket i mval. § 3-7 fjerde ledd.