Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Departementet foreslår å gjøre alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling avgiftspliktig.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å fjerne merverdiavgiftsunntakene for alternativ behandling, og for kosmetisk kirurgi og behandling.

Departementet uttaler at det ikke er særlige grunner til å unnta alternativ behandling fra avgiftsplikten. Alternativ behandling som inngår som en integrert del av en helsetjeneste og helt eller delvis finansieres av det offentlige skal likevel være unntatt.

For kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling begrunnes forslaget med at det innebærer en skattefavorisering og fører til kunstig lave priser at denne type tjenester er unntatt fra merverdiavgift. 

Høringsfristen er 3. august 2020.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 cb@revisorforeningen.no