MVA ved utleie av eiendom

Skattedirektoratet har gitt en uttalelse som får betydning for utleiere av lokaler som fremleies.

Publisert: Avgift

I uttalelsen skiller Skattedirektoratet mellom de tilfellene der det skjer hyppig utskifting av leietakere og der fremleien skjer til en bestemt leietaker. Skattedirektoratet konkluderer med at ved hyppig utskifting av leietakere, som både er og ikke er registrert for merverdiavgift, vil lokalet være omfattet av utleiers frivillige registrering. Skjer fremleien til en bestemt leietaker som ikke driver avgiftspliktig aktivitet, vil derimot lokalet ikke være omfattet.