Merverdiavgiftshåndboken 2018

Skatteetaten har utgitt Merverdiavgiftshåndboken 2018.

Publisert:

Dette er den fjortende utgaven av Merverdiavgiftshåndboken. Boken gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. I det vesentligste er stoffet tilsvarende som i forrige utgave, men boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.