MVA kompensasjon for borettslag og boligsameier

Borettslag etter borettslagsloven og boligsameier etter eierseksjonsloven med boliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorgstjenester kan ha krav på momskompensasjon.

Publisert:

Skattedirektoratet har gitt ut en uttalelse hvor de ser nærmere på hvilke borettslag/boligsameier som er omfattet av ordningen, vilkårene for når det kan gis momskompensasjon og hvilke kostnader som kan kompenseres. I uttalelsen behandles også regler om justering og dokumentasjon.