Merverdiavgiftskompensasjon og konkurranseregelen

Finansdepartementet har uttalt seg om hvordan konkurranseregelen får innvirkning på kommunens kompensasjon ved bygging og drift av kommunale svømmeanlegg.

Publisert:

Etter kompensasjonsloven har kommunen ikke rett til kompensasjon når den driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

Når kommunen tilbyr adgang til svømmehall mot brukerbetaling unntatt fra avgift, har det oppstått spørsmål om kommunen blir rammet av konkurransebestemmelsen eller er berettiget til momskompensasjon.

De nærmere kriteriene for dette gjennomgås av Finansdepartementet i uttalelsen.