Innførsel av varer med verdi under kr 350

Finansdepartementet foreslår å avvikle deklareringsunntaket ved innførsel av varer med verdi under kr 350.

Publisert:

Utenlandske tilbydere av varer til Norske forbrukere av lav verdi kan benytte forenklet registreringsløsning, VOEC. For innførsel av varer av lav verdi (under kr 350) er det et midlertidig deklarasjonsunntak.

Unntaket foreslås avviklet fra og med 1. oktober 2023.

I tillegg foreslås det:

- at transportørene gis en plikt til å opplyse om selgers VOEC nummer

- at transportørene skal kunne benytte seg av en ny ordning med månedsoppgjør for innbetaling av merverdiavgift for varer med verdi under kr 3000

- noen endringer og presiseringer for ordningen med samlefortolling