Modernisering av regelverket for innkreving

Finansdepartementet foreslår endringer i regelverket for innkreving hos Skatteetaten og alminnelig namsmann.

Publisert:

Innkrevingsområdet i Skatteetaten og hos alminnelig namsmann moderniseres gjennom programmet Fremtidens innkreving. Programmet innebærer betydelige investeringer, spesielt i IT-porteføljen. Lovendringene som foreslås, legger til rette for denne moderniseringen, og er en forutsetning for å hente ut forventede gevinster.

I det ene høringsnotatet foreslås det å samle innkrevingsreglene for Skatteetaten i én ny lov om innkreving av statlige krav. Skatteetaten har over tid fått utvidet sin innkrevingsportefølje. Hensikten er å forenkle og harmonisere regelverket.

I det andre høringsnotatet foreslås det en ny ordning for utleggstrekk som innebærer at flere utleggstrekk koordineres slik at den som skylder penger og arbeidsgiver bare forholder seg til ett utleggstrekk. 

Høringsfristen er 1. august 2023.