Momskompensasjon boliger

Momskompensasjons ytes ikke til vanlige boliger for vanskeligstilte

Publisert: Avgift

Regjeringen foreslår at borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som integrert i kommunens produksjon av heldøgns helse- og omsorgstilbud skal omfattes av kompensasjonsordningen.

For kommunale boliger, eller boliger for vanskeligstilte, som ikke er innrettet for heldøgns pleie er det ikke foreslått noen endring. Slike boliger gir derfor fremdeles ikke rett til momskompensasjon.