Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper.

Publisert: Avgift

Momskompensasjonsordningen er utvidet til å omfatte borettslag og eierseksjonssameier hvor det er heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Nærmere vilkår for når de aktuelle borettslagene og eierseksjonssameiene kommer inn under ordningen er nå fastsatt i forskrift.