Ikke utsatt frist for å søke om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Søknad om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner må skje innen 1. september. Det er ikke lagt opp til utsatt frist i 2020.

Publisert:

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

For søknadsåret 2020 er det fastsatt nytt elektronisk søknadsskjema. Gamle excelmaler for opplasting av regnskapsinformasjon kan ikke benyttes.

Søknadsfristen 1. september fastholdes også i år, og utbetaling vil da skje i midten av desember. Nærmere opplysninger finnes på Lotteri- og stiftelesestilsynets hjemmeside.