MVA - Elektroniske bøker

Digitale ordbøker kan være omfattet av avgiftsfritaket for elektroniske bøker

Publisert:

Skattedirektoratet har uttalt seg om hvorvidt omsetning av digitale ordbøker via en abonnementstjeneste er omfattet av merverdiavgiftsfritaket for "elektroniske bøker" i mval. § 6-4.

Skattedirektoratet kommer til at den aktuelle ordboken er omfattet av fritaket. Det legges blant annet vekt på at den elektroniske publikasjonen har samme bruksområde som den trykte publikasjonen, og at det tillates noen ekstra funksjoner i den elektroniske publikasjonen.