Mva - helsetjenester

Skattedirektoratet har uttalt seg om de nye reglene for avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og behandling.

Publisert:

Sammenfattet inneholder uttalelsen disse presiseringene:

  • Det er bare når det er tvil om behandlingen er medisinsk eller kosmetisk begrunnet det er krav om at behandlingen er helt eller delvis finansiert av det offentlige.
  • Det er først etter at spesialist har konkludert med at kosmetisk inngrep eller behandling skal gjennomføres, at helsehjelpen er avgiftspliktig.
  • De nye reglene gjør at plastikkirurger vil få både avgiftspliktig og unntatt omsetning, og må tilrettelegge bokføringen etter dette.
  • Annet innleid helsepersonell enn kirurgen vil, etter Skattedirektoratets vurdering, også være avgiftspliktig.