MVA - Nettkurs

Skattedirektoratet har gitt en generell og overordnet redegjørelse for rettstilstanden for så vidt gjelder nettkurs.

Publisert:

Skattedirektoratet har tidligere uttalt at grensen mellom hva som anses å være omsetning av nettbaserte undervisningstjenester og hva som anses å være omsetning av digitale læremidler er vanskelig å trekke. 

Skattedirektoratet uttaler at det er tjenestens art som er avgjørende for om et konkret tilfelle omfattes av unntaket for undervisningstjenester eller ikke.

I det konkrete tilfellet Skattedirektoratet behandler kommer de til at både det å se på kurset i "realtid", og det å se det som et opptak senere, medfører samme klassifisering, i dette tilfellet leveringen av en unntatt undervisningstjeneste.