Mva kompensasjon - undervisning

Finansdepartementet har uttalt seg om private virksomheters rett til momskompensasjon på undervisningsområdet.

Publisert:

Finansdepartementet uttaler at private virksomheter vil ha rett på momskompensasjon når den private virksomheten i samvirke med det offentlige produserer lovpålagte undervisningstjenester.

Skattemyndighetene anmodes om å korrigere sin praksis.