MVA-meldingen, ny funksjonalitet

Informasjon om KID-nummer for innbetaling av mva.

Publisert:

I innlogget tjeneste for mva er det nå funsjonalitet for å finne KID-nummer for innbetaling av mva for den aktuelle terminen for de som leverer mva-melding for alminnelig næring. Det gjelder både ved innlevering fra regnskapssystem og i Skatteetatens innloggede tjeneste. Det vil fortsatt gå ut en kvittering til Altinn, og sluttbrukersystemer kan fortsatt vise informasjon om KID i sine løsninger.

Du finner mer informasjon om innlevering av mva melding for terminer etter 1. januar 2022 på Skatteetaten.no.