Mva og innlevering av skattemeldinger

Skattemeldinger for mva skal fortsatt leveres i april selv om det er gitt utsettelse med betalingen.

Publisert:

Regjeringen har vedtatt å utsette betalingsfristen for mva fra 14. april til 10. juni. Fristutsettelsen gjelder for alle som leverer oppgave for alminnelig næring. Det gjelder ikke for primærnæringen.

Det er ikke gjort endringer i reglene om når skattemelding for merverdiavgift skal leveres eller i omfanget av opplysningsplikten. 

Skattemeldinger som fortsatt skal leveres 14. april er:

  • Merverdiavgift; innlevering av mva-meldingen
  • Mva-kompensasjon; innlevering av kompensasjonsmeldingen
  • Primærnæringen; innlevering av mva-meldingen