Mva og konsesjonspliktig virksomhet

For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Publisert: Avgift

Skattedirektoretet har utgitt en uttalelse hvor de går nærmere gjennom vilkårene for at en virksomhet som krever konsesjon, eller annen offentlig tillatelse, skal ha fradrag for inngående avgift før slik tillatelse foreligger.