MVA for travkusker

Skatteetaten har gitt ut informasjon om reglene for merverdiavgift på oppsitt (startpenger) og premiepenger til næringsdrivende travkusker.

Publisert:

For de som driver med kusking i travløp som ledd i næringsvirksomhet og som får utbetalt oppsitt (startpenger) og premiepenger har det vært uklart hva som skal anses som avgiftspliktig omsetning.

Etter avklaring i Høyesterett har skatteetaten gitt informasjon om at oppsitt (startpenger) er avgiftspliktig, mens avgiftsplikt på premiepenger avhenger av om beløpet er utbetalt før eller etter 14. september 2017. 

For beløp utbetalt før 14. september 2017 er det avgiftsplikt, i motsetning til beløp utbetalt etter 14. september 2017 som i utgangspunktet ikke er avgiftspliktige.