Nektet fradrag for mva ved salg av aksjer

Ny dom nekter fradrag for merverdiavgift på kostnader knyttet til salg av aksjer i eiendomsselskap.

Publisert: Avgift

Oslo tingrett har i nylig avsagt dom konkludert med at det ikke er fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg av aksjer.

Saken gjaldt anskaffelse av advokat- og meglertjenester i forbindelse med salg av alle aksjene i eiendomsselskaper. Eiendomsselskapene inngikk i en fellesregistrering, og var frivillig registrert for utleie av fast eiendom.

Retten legger til grunn at kostnadene knytter seg til unntatt salg av aksjer og ikke har tilstrekkelig tilknytningene til avgiftspliktige utleie.