Mva og salg av fast eiendom

Staten saksøker Skatteklagenemda.

Publisert:

Staten har saksøkt nemnda etter at nemnda i flere avgjørelser har gitt momsfradrag for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Sakene gjelder salg av næringseiendom som har vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet og spørsmålet er om man ved salg skal ha fradrag for merverdiavgift på kostnader til eiendomsmegler, eiendomsrådgiver og advokat som har bistått ved transaksjonen.

Nemnda mener ja, men Finansdepartementet er ikke enig og mener saken må prøves for domstolene.