MVA og Statsbudsjett 2022

Forslaget til Statsbudsjett for 2022 inneholder få endringer hva gjelder merverdiavgift.

Publisert:

De viktigste forslagene er:

  • Akupunktur blir mva pliktig fra 1. januar 2022. For naprapati og osteopati utsettes avgiftsplikten til 1. juli 2022.
  • Deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner videreføres inntil videre.
  • Omtvistede krav i bygge- og anleggsbransjen - det foreslås ikke endringer i reglene som ble innført 1. januar 2001 og som begrenser adgangen til utsatt fakturering til ferdigstillelse.
  • Merverdiavgiftskompensasjon, frivillige foreninger og idrettsanlegg - regjeringen bevilger 1750 millioner til den generelle ordningen og 299 millioner til bygging av idrettsanlegg.