MVA og tilbakegående avgiftsoppgjør

Skattedirektoratet har uttalt seg om adgangen til tilbakegående avgiftsoppgjør ved uttreden av fellesregistrering.

Publisert:

Av uttalelsen fremgår det at et avgiftssubjekt kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør etter uttreden av fellesregistrering så lenge vilkårene for tilbakegående avgiftsoppgjør ellers er oppfylt. Kostnadene må være pådratt i, og stilet til, det samme foretaket som søker tilbakegående avgiftsoppgjør.