MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom.

Publisert:

Skatteklagenemda har gitt skatteyter medhold i spørsmålet om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader som påløper ved salg av fast eiendom som har vært brukt i avgiftspliktig virksomhet.

Vedtakene er omstridt og det er usikkerhet om betydningene av disse sakene for andre tilfeller. Finansdepartementet må ta ut stevning dersom de ønsker å få prøvd avgjørelsene for domstolene.