Næringsdrivende og frilansere kan nå søke om kompensasjon

Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan søke nav.no om kompensasjon for tapt inntekt i april fra og med 4. mai.

Publisert:

Selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekter som følge av koronautbruddet kan søke om kompensasjon for tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Søknadsportalen er nå åpnet på nav.no.

Det gis en kompensasjon på 80 prosent av inntektstapet på inntil 6 G (599 148 kroner). Man må ha hatt en årlig inntekt tilsvarende 0,75G (74 894 kroner) som selvstendig næringsdrivende og/eller frilanser for å ha rett til kompensasjon og ikke motta annen utbetaling fra NAV som kompenserer det samme inntektstapet.

Ordningen kan kombineres med tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall («kontantstøtten»). Denne ordningen dekker deler av faste utgifter for virksomheter med minst 30 prosent omsetningsfall som følge av koronasituasjonen. 

Ordningen gjelder fra 16. april. Næringsdrivende og frilansere må selv dekke inntektstapet de første 16 dagene. Det betyr at om inntektstapet startet 14. mars kan det søkes om kompensasjon fra 30. mars 2020. 

Oppdatering 12. juni 2020

Ordningen var opprinnelig regulert i en egen forskrift med hjemmel i koronaloven. Koronaloven ble opphevet 27. mai 2020.

Ordningen er nå lovfestet i en egen «Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19» vedtatt 12. juni 2020. Loven er i all hovedsak en videreføring av den tidligere forskriften.