Aksjelovsendringene er behandlet i Næringskomiteen

Komiteen har ikke foretatt endringer eller tillegg ut over forslagene som allerede lå i proposisjonen.

Publisert: Selskapsrett

Som antatt gjøres det ikke endringer i regjeringens forslag i lovproposisjonen selv om både Revisorforeningen og andre organisasjoner har kommentert enkelte forslag og understreket viktigheten av at de gjenstående forslagene fra lovutredningen følges opp.

Stortinget fatter sitt vedtak medio juni. Ikrafttredelse forventes fastsatt i Statsråd i slutten av juni.