Næringslivets tilgang til kapital

Avvikling av formuesskatten er ett av forslagene fra Kapitaltilgangsutvalget for å gi næringslivet bedre tilgang på kapital.

Publisert:

Kapitaltilgangsutvalget har vurdert kapitaltilgangen til næringslivet. Utvalgets overordnede vurdering er at det norske kapitalmarkedet i hovedsak fungerer godt. Utvalget foreslår blant annet:

 • Avvikle formuesskatten. Eventuelt erstatte den med andre skatter med mindre negativ virkning på kapitaltilgang eller endre verdsettingen av formuesobjekter
 • Aksjesparekonto kan utvides til unoterte aksjer
 • Kapitalen i stiftelser kan bidra til å finansiere næringslivet
 • Bedre såkornordning
 • Åpne for mer crowdfunding (folkefinansiering av både egenkapital og lån)  
 • Gjeldsforhandlingsreglene 

  i konkursloven bør endres for mer effektive konkurser og restruktureringer 
 • Opplysninger 

  om eiere, både i AS og ASA, bør i 

  utgangspunktet være tilgjengelige for alle

Utvalget har vært ledet av førsteamanuensis Aksel Mjøs fra NHH.