Nasjonal risikovurdering og hvitvaskingsarbeid

Nasjonal risikovurdering vil ha betydning for revisors anti-hvitvaskingsarbeid. Økokrim og PST har publisert oppdatert nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering 2022.

Publisert:

Pengemuldyr, neobanker og utenlandske kryptovalutavekslere trekkes frem som noen av de største truslene for hvitvasking i Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022. Risikoen er ansett som høyere enn tidligere for betalingsforetak, advokater og regnskapsførere.

Vi har oppdatert vårt støttemateriell med link til rapporten.

Økokrim og PSTs rapport: Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering (NRA) 2022

 

Digital-hengelås-web.jpg