Webinarer om energitilskuddsordningen

NHO avholdt 29. november et webinar om blant annet energitilskuddsordningen som er tilgjengelig i opptak. Videre har Enova lagt ut et kort webinar på portalen for energitilskuddsordningen.

Publisert:

NHOs webinar om energitilskuddsordningen

NHO avholdt 29. november et webinar på en time om energitilskuddsordning (strømstøtteordningen for næringslivet) og fastprisavtaler på strøm, med deltakelse fra blant annet Enova. Se opptak av NHOs webinar (ca. en time).

Webinaret omfatter:

Energitilskuddsordningen:

  • Hvordan søke om støtte – gangen i søknadsprosessen – Rune Holmen, Enova
  • Hvordan velge energitiltak – Andreas Strømsheim Aamod, fagsjef næringspolitikk, Nelfo
  • Spørsmål og svar

Fastprisavtaler for strøm:

  • Hvordan vil fastprisavtalene se ut, og hvordan inngår man avtalene – Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
  • Spørsmål og svar

Enovas webinar om energitilskuddsordningen

Se opptak av Enovas webinar om energitilskuddsordningen (ca. 15 minutter).