Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Denne standarden kommer i tillegg til de standardene som utarbeides for SMB i EU av EFRAG og globalt av International Sustainability Standards Board.

Publisert:

Førsteutgaven som nå er lansert byr på et rammeverk for bærekraftsrapportering tilpasset små- og mellomstore bedrifter (SMB).  Prosjektet som er finansiert av Nordic Innovation, sikter inn på å tilby et rammeverk for bærekraftsrapportering tilpasset mindre virksomheter i Norden. Tanken bak er blant annet rammeverket skal sørge for at mindre bedrifter kan holde seg relevant i forhold til krav fra kunder og finansieringsgivere, samt i anbudsrunder.

Fokusområdene til NSRS er: 

  • Brukerstyrt verdiskapning 
  • Klimarisiko i en nordisk kontekst 
  • Økosystem for interessenter 
  • Bærekraftige forretningsmodeller 
  • Ansvarsfraskrivelse og grønnvasking 
  • Overgangen til et bærekraftig samfunn 

Førsteutgaven av rammeverket inneholder flere instruksjonsmanualer og exceltemplater.

CSRD som konkretiseres i standarder av EFRAG på vegne av EU vil fortsatt være det mest aktuelle rammeverket for bærekraftsrapportering i Norge. Direktivforslaget fra EU inneholder også forutsetning av egne separate standarder for SMB. CSRD innebærer obligatorisk rapportering og attestasjon av informasjonen for de aktuelle virksomhetene. I Norge ligger saksgangen per nå i utvalgsbehandling hos Verdipapirlovutvalget.

På internasjonalt nivå vil det nylig oppnevnte International Sustainability Standards Board (ISSB) utbarbeide globale standarder for bærekraftsrapportering også for SMB.