Notifikasjon om videreføring av momsfritak for elbiler

ESA har i dag godkjent en forlengelse av endret momsfritak for elbiler ut 2024.

Publisert:

Merverdiavgiftsfritaket for kjøp og leasing av elektriske kjøretøy er ansett som statsstøtte. Fritaket må derfor godkjennes av ESA. Finansdepartementet har bedt om, og fått, godkjenning for omsetning av personkjøretøy for kjøpsbeløp under kr 500 000, og tilsvarende for fritak for deler av leasingen ved leasing av elektriske personkjøretøy. 

For omsetning av elektriske varebiler og andre tyngre kjøretøy er fritaket foreslått opphevet, og det er da heller ikke bedt om at godkjenningsordningen for slike kjøretøy videreføres.