Revidert nasjonalbudsjett 2021 - MVA

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen endringer for mva.

Publisert:

1. Personbefordring, overnatting m.m. - lav mva-sats foreslås videreført 

Den lave mva-satsen på 6 % gjelder opprinnelig ut juni 2021. Nå foreslås det at denne blir forlenget til ut september 2021.

2. Fortsatt unntak for avgiftsplikt for akupunktur, naprapati og osteopati

Regjeringen foreslår å forlenge unntaket fra merverdiavgift for aktører innen akupunktur, naprapati og osteopati til 1. januar 2022.

3. Pelsdyrnæringen og reglene om justering

Regjeringen foreslår ikke enklere regler for pelsdyrnæringen og justering. Endret bruk av driftsmidler som følge av at næringen blir forbudt vil ikke innebære unntak fra bestemmelsene om justering.

4. Brexit

Reglene for registrering av britiske avgiftssubjekt i Merverdiavgiftsregisteret foreslås endret slik at avgiftssubjekt hjemmehørende i Storbritannia får anledning til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.