Ny dom om næringsbegrepet

Borgarting lagmannsrett kommer til at et museums- og hotellprosjekt ikke var egnet til å gå med overskudd og at det dermed ikke forelå rett til fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag.

Publisert:

Saken gjelder oppbygging av et omfattende hotell- og museumsområde. Foretaket hadde pådratt seg store kostnader og tatt fradrag for merverdiavgift og opparbeidet seg store fremførbare underskudd.

Spørsmålet var om aktiviteten var skatte- og avgiftsmessig næring. Kriteriet som ble vurdert var prosjektets evne til å gå med overskudd.

Retten kom til at aktiviteten ikke var egnet til å gå med overskudd og at det derfor ikke var anledning til merverdiavgift eller skattemessig fradrag.

Dommen føyer seg inn i saker som gjelder næringsbegrepet og betydningen av at aktiviteten er "egnet til å gå med overskudd".

Dommen kan bli anket og er foreløpig ikke rettskraftig.