Ny forvaltningslov

Et lovutvalg har utredet en ny forvaltningslov. Utvalget foreslår blant annet nye regler om automatisert saksbehandling og digital kontakt med offentlige organer.

Publisert:

Forvaltningsloven har regler om saksbehandlingen i offentlig forvaltning. Rammer for digital forvaltning og språklig modernisering, er sentrale begrunnelser for en ny lov.

Lovforslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, saksforberedelse, form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring av vedtak, mv. Hovedtrekkene i den gjeldende forvaltningsloven blir videreført. 

Justisdepartementet har sendt saken på høring med frist 2. desember 2019.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no